ИМПРЕСУМ

Главен и одговорен уредник:

Методија Куновски

Уредник на веб:

Јовица Пауноски

Новинари:

Методија Куновски

Емилија Сарафска

Јовица Пауноски

Павлина Јовановска

Елизабета Кочева Јосифовска

Спортска редакција:

Славчо Стефановски