Медикус

Медикус со Павлина Јовановска е информативна емисија од областа на  медицината. Секој понеделник со почеток од 20:00 ч. емитуваме разговори со доктори специјалисти. Тема во разговорите се најразлични заболовaња и здравствени состојби. Како се дијагностицираат различните заболувања, причина за нивно појавување и кои симптоми ги чувствуваат пациентите. Кога треба да се побара  помош од здравствено лице, како  треба да се интервенира  и како се лечат болестите, се прашањата на кои одговор даваат стручни лица.