ПОНЕДЕЛНИК

07:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – информативен магазин – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Седумте мечеви – играна серија – реприза

08:45 – Кујна за млади домаќинки

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма – „Пелaгонија на дланка“ – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма „Пелaгонија на дланка“ – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Македонски народни приказни

11:35 – Фчерашни новости – реприза

11:55 – Огласник

12:00 – Време е за бебе – семеен магазин – реприза
12:30 – Музика

12:50 – Реклами

13:00 – Древни мега градби – документарна програма – премиера

13:50 – Огласник

14:00 – Емисија за технологија – реприза

14:30 – Без коментар

14:40 – Кујна за млади домаќинки

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:10 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50– Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:10 – Огласник

19:15 – Седумте мечеви – играна серија – премиера

20:00 – Клик плус – дебатна емисија – премиера

20:50 – Огласник

20:55 – Клик плус – дебатна емисија – премиера (продолжува)

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:10 – Огласник

22:15 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 – Животински атлас – реприза

00:20 – ТЕД – документарна програма

00:40 – Музика

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:40 – Без коментар

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 – Емисија за технологија – реприза

04:55 – Огласник

05:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

05:50 – Реклами

06:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

06:30 – Кујна за млади домаќинки

06:40 – Без коментар

06:50 – Реклами

ВТОРНИК

07:00 – Вести – реприза

07:40 – Без коментар

07:50 – Кујна за млади домаќинки

07:55 – Огласник

08:00 – Седумте мечеви – играна серија – реприза

08:45 – Музика

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно – информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Животински атлас

11:35 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

11:55 – Огласник

12:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

12:50 – Реклами

13:00 – Сабота во 19 со Гордана Такец – реприза

13:50 – Огласник

14:00 – ТЕД – документарна програма

14:20 – Без коментар

14:30 – Кујна за млади домаќинки

14:40 – Интермецо

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:10 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:10 – Огласник

19:15 – Седумте мечеви – играна серија – премиера

20:00 – Фчерашни новости – премиера

20:30 – Без коментар

20:40 – Кујна за млади домаќинки

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:10 – Огласник

22:15 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 – Фчерашни новости – реприза

00:30 – Без коментар

00:40 – Кујна за млади домаќинки

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:40 – Музика

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 – Патуваме откриваме – реприза

04:50 – Огласник

05:00 – Зеница на ѕвездата – документарна програма

05:30 – Без коментар

05:40 – Кујна за млади домаќинки

05:50 – Реклами

06:00 – Македонски народни приказни

06:30 – Смешната страна на животот

06:50 – Реклами

СРЕДА

07:00 – Вести – реприза

07:40 – Без коментар

07:50 – Кујна за млади домаќинки

07:55 – Огласник

08:00 – Седумте мечеви – играна серија – реприза

08:45 – Музика

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно – информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Македонски народни приказни

11:30 – ТЕД – документарна програма

11:55 – Огласник

12:00 – Древни мега градби

12:50 – Реклами

13:00 – Концерт

13:50 – Огласник

14:00 – Концерт – продолжува

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

информативно – контактна емисија во живо

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:10 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:10 – Огласник

19:15 – Седумте мечеви – играна серија – премиера

20:00 – Клик плус – дебатна емисија – премиера

20:50 – Огласник

20:55 – Клик плус – дебатна емисија – премиера (продолжува)

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:10 – Огласник

22:20 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 – Животински атлас – реприза

00:20 – ТЕД – документарна програма

00:40 – Музика

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:40 – Без коментар

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 – Емисија за технологија – реприза

04:55 – Огласник

05:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

05:50 – Реклами

06:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

06:30 – Кујна за млади домаќинки

06:40 – Без коментар

06:50 – Реклами

ЧЕТВРТОК

07:00 – Вести – реприза

07:40 – Без коментар

07:50 – Кујна за млади домаќинки

07:55 – Огласник

08:00 – Седумте мечеви – играна серија – реприза

08:45 – Музика

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно – информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Животински атлас

11:35 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

11:55 – Огласник

12:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

12:50 – Реклами

13:00 – Сабота во 19 со Гордана Такец – реприза

13:50 – Огласник

14:00 – Емисија за технологија – реприза

14:30 – ТЕД – документарна програма

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:10 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:10 – Огласник

19:15 – Седумте мечеви – играна серија – премиера

20:00 – Време е за бебе – семеен магазин – премиера

20:30 – Смешната страна на животот

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:00 – Спорт

22:10 – Огласник

22:20 – Древјни вонземјани – документарна програма

23:10 – Реклами

23:20 – Hard & Heavy – музичка емисија – премиера

00:00 – Време е за бебе – семеен магазин – реприза

00:55 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:30 – Спорт

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 – Патуваме откриваме – документарна програма – реприза

04:55 – Огласник

05:00 – Hard & Heavy – музичка емисија – премиера

05:50 – Реклами

06:00 – Македонски народни приказни

06:30 – Смешната страна на животот

06:50 – Реклами

ПЕТОК

07:00 – Вести – реприза

07:40 – Без коментар

07:50 – Кујна за млади домаќинки

07:55 – Огласник

08:00 – Седумте мечеви – играна серија – реприза

08:45 – Музика

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно – информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Македонски народни приказни

11:30 – ТЕД – документарна програма

11:55 – Огласник

12:00 – Древни мега градби – документарна програма

12:50 – Реклами

13:00 – Фчерашни новости – реприза

13:30 – Смешната страна на животот

13:50 – Огласник

14:00 – Концерт – продолжува

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

информативно – контактна емисија во живо

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:10 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:10 – Огласник

19:15 – Седумте мечеви – играна серија – премиера

20:00 – Емисија за технологија – премиера

20:30 – Кујна за млади домаќинки

20:40 – Без коментар

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:10 – Огласник

22:15 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 – Емисија за технологија – реприза

00:30 – Смешната страна на животот

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:40 – Без коментар

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 – Сабота во 19 со Гордана Такец – реприза

04:55 – Огласник

05:00 – Време е за бебе – реприза

05:30 – Музика

05:50 – Реклами

06:00 – Македонски народни приказни

06:30 – Кујна за млади домаќинки

06:40 – Без коментар

06:50 – Реклами

САБОТА

07:00 – Вести

07:40 – Смешната страна на животот

07:50 – Огласник

08:00 – Трејси бејкер – играна тинејџерска серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза на пет изданија

16:20 – Музика

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:00 – Трејси Бејкер – играна тинејџерска серија – реприза

17:50 – Реклами

18:00 – ТЕД – документарна програма

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:00 – Огласник

19:10 – Сабота во 19 со Гордана Такец – премиера

20:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – премиера

20:55 – Огласник

21:00 – Емисија за технологија – реприза

21:30 – Реклами

21:40 – Смешната страна на животот

22:00 – Фчерашни новости – реприза

22:30 – Животински атлас – реприза

22:55 – Огласник

23:00 – Hard & Heavy – музичка емисија

23:50 – Реклами

00:00 – Игран филм

00:50 – Огласник

01:00 – Игран филм – продолжува

01:50 – Реклами

02:00 – Игран филм

02:50 – Огласник

03:00 – Игран филм – продолжува

03:50 – Реклами

04:00 – Емисија за технологија – реприза

04:30 – ТЕД – документарна програма

04:55 – Огласник

05:00 – Сабота во 19 со Гордана Такец – реприза

05:50 – Реклами

06:30 – Кујна за млади домаќинки

06:40 – Без коментар

06:50 – Реклами

НЕДЕЛА

07:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

07:50 – Огласник

08:00 – Трејси бејкер – играна тинејџерска серија – премиера

08:50 – Реклами

09:00 – Трејси бејкер – играна тинејџерска серија – премиера

09:55 – Огласник

10:00 – Време е за бебе – семеен магазин – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Емисија за технологија – реприза

11:30 – Без коментар

11:40 – Смешната страна на животот

11:55 – Огласник

12:00 – Древни вонземјани – документарна програма

12:45 – Без коментар

12:50 – Реклами

13:00 – Патуваме откриваме – премиера

13:55 – Огласник

14:00 – Концерт

14:50 – Реклами

15:00 – Концерт

15:55 – Огласник

16:00 – Древни мега градби – документарна програма

16:50 – Реклами

17:00 – Сабота во 19 со Гордана Такец  -реприза

17:50 – Реклами

18:00 – ТВ Галерија со Димче Миновски – документарна програма

18:50 – Реклами

19:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

19:55 – Огласник

20:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

20:55 – Огласник

21:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

21:20 – Реклами

21:30 – Игран филм

23:15 – Hard & Heavy – музичка емисија – реприза

23:50 – Реклами

00:00 –Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

00:50 – Огласник

01:00 – Емисија за технологија – реприза

01:30 – Клик плус – дебатна емисија – реприза

01:50 – Реклами

02:00 – Клик плус – дебатна емисија – реприза (продолжува)

02:50 – Огласник

03:00 – Документарна програма

03:50 – Реклами

04:00 – Игран филм

04:55 – Огласник

05:00 – Игран филм – продолжува

05:50 – Реклами

06:00 – Македонски народни приказни

06:30 – Смешната страна на животот

06:50 – Реклами

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com