ПОНЕДЕЛНИК

 07:00 – Локалнидијагонали – информативен магазин – информативен магазин – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма – Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 –Ние и нашите миленици – забавно-образовнаа програма – реприза

11:55 – Огласник

12:00 –Документарна програма

12:40–Детски музички блок

12:50 – Реклами

13:00 –Влези вози –забавно – едукативна емисија

13:50 – Огласник

14:00 –Документарна програма

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50–Огласник

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера –во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:05 – Спорт

17:15 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера –во живо

17:50–Реклами

18:00 –Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:05 – Спорт

19:10–Играна серија

20:00 –Документарна програма

20:50 – Огласник

21:00 – Музика

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:05 – Метео

22:10 – Спорт

22:25 – Огласник

22:30 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 –Мојата уникатна свадба – забавно – образовна емисија – реприза

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:30 – Странска музика

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 –Документарна програма

04:55 – Огласник

05:00 –ТВ Галерија – документарна програма

05:50 – Реклами

06:00 –Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

ВТОРНИК

 07:00 – Вести – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 –Мојата уникатна свадба – забавно – образовна емисија – реприза

11:55 – Огласник

12:00 –Документарна програма

12:50 – Реклами

13:00 –Документарна програма

13:50 – Огласник

14:00 –Документарна програма

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 –Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:05 – Спорт

17:15 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:05 – Спорт

19:10 – Огласник

19:15 –Играна серија

20:00 –Докуемнтарна програма

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:05 – Метео

22:10 – Спорт

22:25 – Огласник

22:30 –Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 –Документарна програма

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 –Мотиви со Емилија Сарафска – актуелно-информативна говорна шоу емисија – реприза

04:55 – Огласник

05:00 –Зеница на ѕвездата – документарна програма

05:50 – Реклами

06:00 –Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

СРЕДА

 

07:00 – Вести – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 – Документарна програма

11:55 – Огласник

12:00 –Ние и нашите миленици – забавно-образовна програма – реприза

12:50 – Реклами

13:00 – Концерт

13:50 – Огласник

14:00 –Концерт

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

информативно – контактна емисија во живо

16:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:00 – Метео

17:05 – Спорт

17:15 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:00 – Спорт

19:05 – Огласник

19:10 –Играна серија

20:00 –Патуваме откриваме – документарна програма – реприза

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:05 – Метео

22:10 – Спорт

22:25 – Огласник

22:30 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 – Патуваме откриваме – документарна програма – реприза

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 –Медикус со Павлина Јовановска – информативно-образовна емисија – реприза

04:55 – Огласник

05:00 –Зеница на ѕвездата – документарна програма – реприза

05:50 – Реклами

06:00 – Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

ЧЕТВРТОК

 

07:00 – Вести – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 –Животински атлас – образовно – забавна емисија

11:55 – Огласник

12:00 –Мојата уникатна свадба – забавно – образовна емисија – реприза

12:50 – Реклами

13:00 –ТВ Галерија со Димче Миновски

13:50 – Огласник

14:00 –Шоуто на господин Бел – образовно – забавна детска емисија – реприза

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 –Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:00 – Метео

17:05 – Спорт
17:15 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:00 – Спорт

19:05 – Огласник

19:10 –Играна серија

20:00 –Документарна програма

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:00 – Спорт

22:10 – Огласник

22:20 – Патуваме откриваме –документарна емисија – реприза

23:10 – Реклами

23:20 – Hard & Heavy – музичка емисија – премиера

00:00 –Медикус со Павлина Јовановска – информативно-образовна емисија – реприза

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 –Патуваме откриваме – документарна програма – реприза

04:55 – Огласник

05:00 –Документарна програма во продукција на МТВ

05:50 – Реклами

06:00 –Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

ПЕТОК

 

07:00 – Вести – реприза

07:55 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

09:55 – Огласник

10:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма – реприза

10:50 – Реклами

11:00 –Шоуто на господин Бел – образовно забавна детска емисија – реприза

11:55 – Огласник

12:00 –Live cover – музика емисја

12:50 – Реклами

13:00 – Документарна програма

13:50 – Огласник

14:00 –Докуметарна програма

14:50 – Реклами

15:00 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

15:50 – Огласник

16:00 –Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – во живо

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:00 – Метео

17:05 – Спорт
17:15 – Попладневна програма Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – премиера – во живо

17:50 – Реклами

18:00 – Глас на америка

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:00 – Спорт

19:05 – Огласник

19:10 –Играна серија

20:00 –Live cover – музичка емисија

20:50 – Огласник

21:00 – Глас на америка

21:20 – Реклами

21:30 – Вести

22:00 – Спорт

22:05 – Огласник

22:15 – Игран филм

23:50 – Реклами

00:00 –Мотиви со Емилија Сарафска – актуелно-информативна говорна шоу емисија – реприза

00:50 – Огласник

01:00 – Вести – реприза

01:50 – Реклами

02:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

02:55 – Огласник

03:00 – Пелагонија на дланка – актуелно – информативна емисија – реприза

03:50 – Реклами

04:00 –Документарна програма

04:55 – Огласник

05:00 –Ние и нашите миленици – забавно-образовнаа програма – реприза

05:50 – Реклами

06:00 –Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

САБОТА

 

07:00 – Вести

07:50 – Огласник

08:00 – Играна серија

08:50 – Реклами

09:00 – Попладневна програма Пелaгонија на дланка – актуелно –информативна програма (разговори во студио од понеделник до петок) – реприза

12:00 –Шоуто на господин Бел –образовно – забавна детска емисија – премиера

12:50 – Реклами

13:00 –Ние и нашите миленици – забавно-образовнаа програма – премиера

13:55 – Огласник

14:00 –Концерт

14:50 – Реклами

15:00 –Концерт

15:55 – Огласник

16:00 –Музика

16:20 – Реклами

16:30 – Вести

17:00 –ТВ Галерија со Димче Миновски

17:50 – Реклами

18:00 – Музички блок

18:20 – Реклами

18:30 – Централно издание Вести

19:00 – Спорт

19:05 – Огласник

19:10 –Сабота во 19 со Гордана Такец

20:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – премиера

20:55 – Огласник

21:00 – На Конец

21:40 – Реклами

22:00 –Игран филм – продолжува

22:55 – Огласник

23:00 –Hard & Heavy – музичка емисија

23:50 – Реклами

00:40–Игран филм – продолжува

00:50 –Огласник

01:00 – Игран филм

01:50 – Реклами

02:00 –Игран филм – продолжува

02:50 –Огласник

03:00 – Документарна програма

03:50 – Реклами

04:00 – Шоуто на господин Бел – образовно – забавна детска емисија – реприза

04:55 – Огласник

05:00 –Документарна програма

05:50 – Реклами

06:00 –Музика

06:50 – Реклами

НЕДЕЛА

 

07:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

07:50 – Огласник

08:00 –Детска програма

08:50 – Реклами

09:00 –Детска програма

09:55 – Огласник

10:00 – Live cover – музичка емисија

10:50 – Реклами

11:00 –Документарна програма

11:55 – Огласник

12:00 –Патуваме откриваме со Петар Ставрев

12:50 – Реклами

13:00 –Документарна програма

13:55 – Огласник

14:00 –Концерт

14:50 – Реклами

15:00 –Концерт

15:55 – Огласник

16:00 –Концерт

16:50 – Реклами

17:00 –Сабота во 19 со Гордана Такец  реприза

17:50 – Реклами

18:00 – Ние и нашите миленици

18:50 – Реклами

19:00 – Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

19:55 – Огласник

20:00 – Патуваме откриваме – документарна програма – премиера

20:55 – Огласник

21:00 – Игран филм

21:20 – Реклами

21:30 –Игран филм – продолжува

23:15 – Hard & Heavy – музичка емисија – реприза

23:50 – Реклами

00:00 –Локални дијагонали – информативен магазин – реприза

00:50 –Огласник

01:00 – Live cover – музичка емисија

01:50 – Реклами

02:00 –Документарна програма

02:50 – Огласник

03:00 – Музика

03:50 – Реклами

04:00 –Игран филм

04:55 – Огласник

05:00 –Игран филм

05:50 – Реклами

06:00 –Будилник – музичка емисија

06:50 – Реклами

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com